ارسال به دوست  نسخه چاپي 

بازار محصولات نانوايي آذربايجان

به گزارش نگاه هستي و به نقل از بي بي ام، بر اساس گزارش state statistic committee، حجم نان و محصولات نانوايي در سال 2019 به اندازه 1/7 درصد افزايش داشته و به 209/4 هزار تن رسيده است. واردات و فروش گندم و همچنين توليد و فروش نان در کشور آذربايجان با جمعيت 10 ميليوني، از سال 2016 از ماليات معاف شده است. اين معافيت از ماليات به مدت سه سال از سال 2017 ادامه پيدا کرد.

 

آذربايجان واقع در اوراسيا، بزرگترين کشور در جنوب قفقاز است. آذربايجان با درياي خزر در شرق، روسيه در شمال، گرجستان در شمال غرب، ارمنستان در شرق و ايران در جنوب احاطه شده است. حدود 7 درصد از زمينهاي آذربايجان پتانسيل حاصلخيزي دارند که اين زمينها در نزديکي رودهاي ارس و کر واقع شدهاند. کشاورزي آذربايجان عمدتا بر غلات، ميوهها، پنبه، چاي و غيره تکيه دارد. سفره غذايي آذربايجان تحت تاثير ديگر فرهنگها به خصوص روسيه، ايران و ترکيه قرار گرفته است زيرا اين کشور در طول تاريخ تحت سلطه چندين حکومت بوده است. قديميترين محصولات غذايي آذربايجانيها، شيريني غذاهاي گوشتي است. حدوداً بيش از 10 نوع نودل نيز در اين کشور وجود دارد. اولين موزه نان جهان هم در شهر اگدام کاراباخ افتتاح شد، ناحيهاي که در حال حاضر زير نظر ارمنستان است. همه انواع نانهاي اين کشور نيز در اين موزه وجود دارند.

 

 توليدکنندگان ملي بر بازار غلبه کردهاند

بر اساس گزارش state statistic committee، حجم محصولات ناني و وابسته به نانوايي در سال 2019، 1/7 درصد افزايش پيدا کرد و به رقم 4/209 هزار تن رسيد. آذربايجان داراي 10 ميليون نفر جمعيت است. واردات گندم، آرد گندم و توليدات ناني و فروش آنها از سال 2016 از ماليات معاف گشته است و اين معافيت از ماليات از سال 2017 به مدت سه سال ادامه پيدا کرد.

بر اساس گزارش Euromonitor،مصرفکنندگان آذربايجاني بيشتر تمايل به مصرف محصولات بستهبندي دارند. محصولات غذايي اصلي عمدتا از سوي توليدکنندگان داخلي تامين ميشود. متدهاي مدرن خريد مانند استفاده از محصولات بستهبندي، بيشتر در حال رواج يافتن هستند و همانطور که درآمدها افزايش مييابد، محصولات بستهبندي نيز طرفدار بيشتري در ميان مصرفکنندگان پيدا ميکنند. محصولات نانوايي در آذربايجان شامل نان، کيک و شيريني ميشود و بيشترين ميزان مصرف، مربوط به نان است. از آنجايي که نان غذايي ثابت است، دولت اين کشور، توليدکنندگان نان را از پرداخت ماليات معاف کرده است.

 

 قانون قيمتهاي پايين

نانواييها در توليد نانهاي سنتي پيشتاز هستند زيرا به طور مداوم مصرف ميشوند. نان سنتي مهمترين محصول ناني مصرفي در آذربايجان است. دولت مصرف نانهاي بستهبندي را پشتيباني و کنترل کيفيت را نيز به سختي اعمال ميکند. آمارها نشان ميدهد که آذربايجان داراي کمترين قيمت نان در ميان کشورهاي همسايه است. قيمت يک کيلوگرم نان حدود 0/80 منات است. اين قيمت پايين در نتيجه معافيت از ماليات بر ارزش افزوده آرد و توليدات آردي، واردات گندم و فروش آن است. علاوه بر اين، تنوع نانهاي مختلف در آذربايجان بسيار زياد است و همين امر باعث شده تا نانهايي باکيفيت نيز توليد شود. اين کشور از انواع بسياري از نانها و محصولات ناني برخوردار است و شيرينيهاي تازه و خوشعطر، طعم سنتي آذربايجان را تشکيل ميدهند. مشهورترين نان آذربايجان، choreyi zavod نام دارد که ناني کارخانهاي است.

 

 رقابت براي نانهاي بستهبندي قوي خواهد شد

زنجيره خردهفروشي مدرن به سرعت در سالهاي اخير در اين کشور در حال رشد بوده است. فروشگاههاي سنتي در حالت از دست دادن سهم بازار خود هستند. تغيير در عادات خريد، منجر به رشد خردهفروشهايي مانند سوپرمارکتها و هايپرمارکتها شده است. در سالهاي اخير بازار محصولات نانوايي با نانهاي تخت و داراي مخمر که بستهبندي شده هستند، همراه بوده است اما انواع نان سنتي بدون بستهبندي نيز همچنان پرمصرفترين محصولات نانوايي هستند. هلدينگ گيلن به توليد نانهاي تخت و داراي مخمر بستهبندي و غير بستهبندي در آذربايجان ميپردازد. اين هلدينگ در سال 2019 با رشد فروش نانهايش مواجه شد.

برندهاي داخلي اين کشور، همچنان در فروش نان غالب هستند و برندهاي بينالمللي در ميان مصرفکنندگان شهرت ندارند زيرا نگرانيهايي در مورد استفاده از افرودنيها براي افزايش طول عمر نان وجود دارد. علاوه بر اين، برندهاي داخلي داراي رابطه بهتري با خردهفروشهاي مدرن و سنتي و همچنين کانالهاي توزيع و تامينکنندگان هستند.

صنعت پاستا و نودل نيز هم از نظر حجم و هم از نظر ارزش در اين کشور در سال 2019 رشد پيدا کرد. مصرف برنج همچنان در ميان مردم اين کشور زياد است در حالي که مصرف پاستا و نودل به دليل فعاليتهاي توريستي و تاثير سفره غذايي جهان و تمايل به مصرف غداهاي بينالمللي افزايش يافته است. حدود 10 توليدکننده پاستا در آذربايجان وجود دارد. اين کمپانيها ترجيح ميدهند از گندم قزاقستان به جاي گندم داخلي براي توليد پاستا استفاده کنند.

 

 افزايش 10 درصدي قيمت آرد

آذربايجان در سال 2018 به رکورد برداشت دست يافت. اين کشور 3/3 ميليون تن غلات را در سال 2018 به دست آورد و شرايط آبوهوايي مناسب در طول فاز رشد محصولات و افزايش مناطق حاصلخيز، منجر به بازدهي بهتر گندم شد. توليد گندم از 2 ميليون تن فراتر رفت که بيشترين مقدار در 9 سال اخير بوده است. توليد جو و ذرت 942 هزار و 248 هزار تن بوده است و به دليل افزايش توليد، نياز به واردات نيز 12 درصد کاهش پيدا کرد و به 1/4 ميليون تن رسيد. مقدار گندم و آرد گندم وارداتي، 3/1 ميليون تن بوده است. کاهش واردات و افزايش توليد داخل، افزايش قيمت را محدود کرد. البته قيمت گندم وارداتي از تامينکنندههاي اصلي مانند روسيه و قزاقستان دچار افزايش شد و بدين ترتيب قيمت آرد به ميزان 10 درصد در اين کشور بالا رفت.

بر اساس قانون حمايت از حقوق مصرفکننده در جمهوري آذربايجان، فروش و استفاده از محصولات بدون گواهينامه استاندارد در اين کشور ممنوع است. براي واردات محصولات به آذربايجان، گواهيهاي داخلي و استاندارد و پروتکلهاي تست بايد صورت بگيرد. با توجه به پروتکل استاندارد ميان سازمانهاي استاندارد ترکيه و آذربايجان، آن دسته از محصولات ترکيه که داراي گواهي TSE هستند، در مقايسه با ساير کشورها شانس بيشتري براي ورود به بازارهاي اين کشور دارند. از آنجايي که بازار اين محصولات به قيمت حساس است، کار با توزيعکنندگان داخلي راحتتر است. علاوه بر اين، ايجاد توافق با توزيعکننده نيز اهميت دارد. سيستم بازاريابي بخش خصوصي آذربايجان نيز در حال رشد است.

 

 بيسکويت و ويفر ترکيه، بازار آذربايجان را در دست دارد

بر اساس آمار وزارت تجارت ترکيه در سال 2018، بعضي محصولات اين کشور مانند بيسکويت و ويفر بازار آذربايجان را در دست دارد. آذربايجان تعرفه صفر درصد را براي ورود اين محصولات از روسيه و اوکراين اعمال کرده اما تعرفه ترکيه 15 درصد است. اين کشور 57 ميليون دلار براي واردات بيسکويت و ويفر در سال 2018 پرداخت کرد که 41 درصد آن به کمپانيهاي ترکيهاي پرداخت شد. آذربايجان همچنين 97 ميليون دلار براي محصولات شکلات و شيريني پرداخت کرد که حدود 13 درصد از اين محصولات از ترکيه وارد شده بودند.