ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مديرعامل کارخانه آرد فجر سنندج:

آرد توليدي استان کردستان، برابر استاندارد است/ گندم کيفي مشکل آسيابانان را رفع مي‌کند

مديرعامل کارخانه آرد فجر سنندج گفت: طبق آخرين مصوبه در سامانه آرد، آرد يارانه‌اي نوع دو از کارخانه‌هاي استان تأمين مي‌شود.

 

پدرام معتمدوزيري در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: با توجه به اينکه ميزان سبوسگيري آرد مصرفي خبازان سنگکپز که از استان همجوار تهيه ميشد، برابر گزارشهاي معاونت غذا و دارو در جلسه کارگروه استان، مطابق با استاندارد نبود بنابراين کارگروه آرد استان تصميم گرفت که آرد ساير مصارف تنها از کارخانههاي استان تأمين شود.

وي افزود: دغدغه اصلي ما، تأمين آرد خوب براي خبازان است و ميدانيم که خبازان از کيفيت آرد راضي نيستند.

معتمدوزيري با اشاره به تأمين گندم کيفي گفت: مقرر شد 30 درصد از گندم وارداتي به کارخانههاي آرد استان تعلق بگيرد چرا که گندم استان نياز به اختلاط دارد.

وي با بيان اينکه سبوسگيري در کارخانههاي آرد استان رعايت ميشود، تصريح کرد: ميزان سبوسگيري در کارخانههاي آرد استان، 80 درصد است که رعايت ميشود و بر اساس آخرين جلسه کارگروه استان و طبق گزارشهاي کارشناسان محترم معاونت غذا و دارو و اداره استاندارد، ميانگين 80 درصد آرد استان، استاندارد لازم را دارد.

مديرعامل شرکت آرد فجر سنندج در بخش ديگري از گفتههاي خويش با اشاره به توليد انواع آرد در کارخانههاي آرد استان اظهار کرد: بيشترين مشکل و معضل ما در زمينه آرد، در بخش آرد سنگک است چرا که در نظرسنجي که انجام داديم، در بخش نان لواش 70 درصد رضايت وجود داشته اما در بخش سنگک، اين رضايتمندي 50 درصد است.