ارسال به دوست  نسخه چاپي 

FACتأثیر جنگ بر امنیت غذایی جهانی را بررسی می‌کند

FAC (کمیته کمک غذایی) در جلسه‌ای در 30 سپتامبر در مورد تأثیر تهاجم روسیه به اوکراین بر بازارهای جهانی غلات بحث کرد.

 

 

به گزارش نگاه هستی به نقل از Worldgrain، FAC گفت: همه اعضای حاضر به جز یک نفر، نگرانی خود را در مورد تأثیرات مستقیم تهاجم روسیه به اوکراین بر امنیت غذایی جهانی ابراز کردند. این امر وضعیتی را که قبلاً نیز وخیم بود، تشدید میکند و گرسنگی را به سطحی بیسابقه رسانده و به ویژه بر آسیبپذیرترین کشورها و جمعیتها تأثیر میگذارد.

این نشست که به شکل چندجانبه برگزار شد، شامل نمایندگانی از استرالیا، دانمارک، اتحادیه اروپا، فنلاند، فرانسه، ژاپن، کره (جمهوری)، لوکزامبورگ، روسیه، اسلوونی، اسپانیا، سوئیس و ایالات متحده بود.

اکثریت اعضای کمیته، تلاش روسیه برای مقصر دانستن دیگر کشورها در بحران غذایی کنونی را محکوم کردند.

دبیرخانه شورای بینالمللی غلات، FAC را در مورد آخرین تحولات در بازار غلات و دانههای روغنی که شامل تأثیر طرح غلات دریای سیاه و از سرگیری محمولههای دریایی از اوکراین میشد، مطلع کرد. علاوه بر این، دبیرخانه چشمانداز بهروز شده در مورد محصول 2023-2022 ارائه نمود و برخی از محرکهای اصلی تقاضا و همچنین تحولات در بازارهای حمل و نقل و ارز را برجسته کرد. همچنین دبیرخانه شورای بینالمللی غلات، برخی از عوامل بالقوه ایجاد خطر، از جمله سیاستهای صادراتی محدودکننده، توسعه جریان آبوهوای ENSO (تغییر در دمای اقیانوس آرام در بخش مرکزی و شرقی) و افزایش قیمت کود را به طور ویژه به بحث گذاشت.

FAC  از ابتکار غلات دریای سیاه که در حال حاضر بیش از 5 میلیون تن غلات و دانههای روغنی را از بندرهای اوکراین به بازارهای جهانی منتقل کرده است، حمایت قوی کرد و تأکید نمود این ابتکار اساسی باید بدون وقفه ادامه یابد.

FAC  گفت: در پاسخ به بحران جهانی غذا، اعضای FAC در کنار کشورهای نیازمند ایستادهاند و کمکهای غذایی بشردوستانه خود را افزایش میدهند، تلاشهای حمایتی را چند برابر کرده و اقداماتی را برای تثبیت بازارها و قیمتها در دستور کار میگذارند.

FAC  وضعیت گرسنگی در سطح جهان، سوءتغذیه و شرایط اضطراری غذایی فعلی را با توجه به تحولات اخیر، از جمله چشمانداز عرضه و تقاضا برای بازارهای جهانی غلات، برنج و دانههای روغنی بررسی کرد.

در جدیدترین گزارش بازار غلات، شورای بینالمللی غلات پیشبینی کرد که کل ذخایر پایانی غلات جهان در سال 2023-2022 به پایینترین حد در هشت سال گذشته تنزل خواهد کرد علیرغم اینکه میزان تولید، دومین رکورد بالای تولید بوده است.