ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مديرکل تعزيرات استان تهران در گفت‌وگوي اختصاصي:

حرف نانوايان درتعيين نرخ نظام‌مند، به‌حق است/ سازمان تعزيرات مطابق نرخ مصوب از نانوايي‌ها بازرسي مي‌کند

مديرکل تعزيرات استان تهران گفت: از آن‌جا که عضو کارگروه تنظيم بازار هستيم، مشکلات نانوايان را در اين کارگروه مطرح مي‌کنيم اما ستاد تنظيم بازار، تصميم‌گيرنده نهايي است.

 

اسفناني در گفتوگوي اختصاصي با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: در راستاي رسيدگي به وضعيت نانوايان، دولت، وزارتخانه و کارخانههاي توليدکننده آرد مانند يک زنجيره در کنار يکديگر قرار دارند و در تامين نان سالم براي مردم و حقوق نانوايان، نقش بسزايي را ايفا ميکنند.

وي افزود: بسياري از حرفهاي نانوايان حق است و اگر مطابق درصد تورم سالانه به نانوايان نرخ تخصيص داده شود، منطقي است و مشکلات در نانواخانه کاهش چشمگير پيدا خواهد کرد. از آنجا که ما يک مرجع شبه قضايي هستيم و شعبه مستقر براي نظارت بر واحدهاي صنفي، به بازرسي تمامي واحدهاي صنفي از جمله نانواييها ميپردازيم و شعبه تجديد نظر نيز داريم که به شکايات رسيدگي و حکم را صادر ميکنيم.

مدير کل سازمان تعزيرات استان تهران با اشاره به اينکه همواره نانواييها خواستار قيمتگذاري به طور نظاممند هستند، اظهار کرد: از اواخر سال 96 که مسئوليت تعزيرات را برعهده گرفتم، نانواييها درخواست جدي دارند مبني بر اينکه قيمتگذاري نان به طور نظاممند و سالانه باشد و ما هر سال شاهد آن هستيم که با توجه به نرخ تورم و افزايش نرخ دستمزد کارگر و حمل و نقل و افزايش نرخ برخي از خدمات، نانواييها نيز مانند صنوف ديگر انتظار تعيين نرخ داشتند اما تعيين نرخ جديد نان، 4 سال به طول انجاميد و در نتيجه نانوايان خودسرانه براي افزايش قيمت نان اقدام کردند و با توجه به اينکه مبناي ما قيمتي است که از سوي سازمان حمايت اعلام ميشود، مجبور به جريمه آنها شديم.

وي ادامه داد: از سوي ديگر نانوايان با کوچک کردن وزن چانه يا افزايش قيمت نان با اضافه کردن کنجد و سبزيهاي مختلف، به دنبال آن هستند که کاهش نرخ خود را جبران کنند و در اين باره گزارشهايي به دست ما رسيده است البته در کنار اين موارد، رعايت بهداشت فردي و محيطي در نانواييها نيز همواره مطرح است.

به گفته اسفناني، طبق گزارشها نانواييها از آلودهترين مکانها هستند و با توجه به شرايط کنوني، بايد به رعايت اصول بهداشتي دقت بيشتري نمايند.

مديرکل سازمان تعزيرات استان تهران در بخش ديگري از گفتههاي خويش، تغيير روش پخت از سنتي به صنعتي را در کاهش ضايعات نان تاثيرگذار دانست و تصريح کرد: ايران جزو معدود کشورهايي است که نان را به شيوه سنتي توليد ميکند و امکان توليد صد درصد صنعتي وجود ندارد اما از آنجا که تنوع در توليد نان و آرد را طي سالهاي اخير در کشور شاهد هستيم، بحث پخت نان يکي از موضوعات قابل توجه است، از سوي ديگر در واحدهاي نانوايي صنعتي، بهداشت بيشتر رعايت ميشود.

اسفناني در پايان گفت: رسيدگي به وضعيت نانوايان، مستلزم تعامل و همکاري ارگانهاي ذيربط است از سوي ديگر بايد به تدريج به دنبال صنعتي کردن روشهاي پخت نان باشيم.