ارسال به دوست  نسخه چاپي 

خبر خوش معاون وزیر:

زيرساخت براي سامانه بهبود حمل و نقل و توزيع هوشمند آرد مهيا شد

معاون وزير و مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران گفت: در نشست کارگروه ملي گندم، آرد و نان از سامانه بهبود حمل و نقل و توزيع هوشمند آرد در کشور که قابليت رصد حمل آرد از مبدأ تا مقصد را دارد، رونمايي شد.

 

مهندس يزدان سيف در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: با راهاندازي سامانه نظارتي توزيع آرد در کشور، موقعيت مکاني خودروهاي حامل آرد به صورت آنلاين قابل مشاهده خواهد بود و از تخلفات احتمالي و خروج آرد يارانهاي از شبکه توزيع، جلوگيري خواهد شد.

وي با اشاره به ويژگيهاي اين سامانه اظهار کرد: در اين سامانه اطلاعات کارخانههاي آرد، واحدهاي نانوايي، رانندگان و خودروها ثبت خواهد شد و با استفاده از اين سامانه، مشخصات کاميون، راننده، ميزان آرد حمل شده و موقعيت مکاني خودرو در مسير کارخانه تا نانوايي در دسترس خواهد بود.

سيف افزود: اين سامانه علاوه بر اتصال به سامانه فروش آرد بانک سپه، سامانه پليس و شمارهگذاري، قابليت اتصال به سامانههاي ديگر را نيز دارد و برنامهريزي حمل با هوش مصنوعي انجام ميشود.

مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران خاطرنشان کرد: اين سامانه در حال حاضرزيرساخت ها براي اجرايي شدن اين طرح  در استان همدان در حال آماده سازي است  و با ثبت اطلاعات و تکميل آن، از ديماه در کشور اجرايي خواهد شد.