ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مرکز نوآوری صنعت غذا، چشم‌اندازی روشن

تهران در نخستین روز زمستان سال جاری، شاهد افتتاح مرکز نوآوری صنعت غذا در محل سیلوی تهران بود. محل شکل‌گیری مرکز نوآوری صنعت غذا، چندین دهه شاهد تمامی اتفاقاتی بوده که در صنعت گندم، آرد و نان کشور رخ می‌داده و امروز این مکان بار دیگر شاهد رویدادهای صنعت غذا خواهد بود اما این بار از جنس نوآوری، آغازی دوباره خواهد داشت.

 

در ایجاد مرکز نوآوری صنعت غذا، مرحوم دکتر زینالدین گامهای محکمی برداشتند. شاید اگر امروز این مرکز در محل سیلوی تهران ایجاد شده، به دلیل ممارست و دغدغه آن مرحوم بوده که تا آخرین روزهای عمرش از تلاش برای ایجاد مرکز نوآوری صنعت غذا دست برنداشت البته در کنار وی، دکتر علیرضا کریمی، رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زنجیره گندم، آرد و نان هم حضور داشت و با تلاش آنها و حمایتهای شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و در رأس آن دکتر یزدان سیف، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و همچنین همکاری اداره کل غله استان تهران، مرکز نوآوری صنعت غذا برای ایدهپردازان و جوانان خلاق شکل گرفت.

در روز افتتاحیه مرکز نوآوری صنعت غذا، شاهد حمایت شماری از تولیدکنندگان زنجیره گندم، آرد و نان و حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری بودیم که با حمایت وی سنگبنای مرکز نوآوری صنعت غذا گذاشته شد و همچنین پیروز حناچی شهردار تهران و دکتر یزدان سیف معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران حضور هم داشتند و پر واضح است که روزهای روشنی پیش روی مرکز نوآوری صنعت غذا خواهد بود.